Vergeetmijnietje

Lief blauw bloempje zacht en teeder Half verscholen tusschen ’t riet Vriend’lijk zie ik op u neder Waant gij u ook onbespied Want ge zijt, wen ‘k u aanschouwe In dit hemelsblauwe kleed Mij tot zinnebeeld der trouwe Die verzelt in vreugd en leed Bloempje, wen ge in ’t schemerduister

Lees meer