Boeroeng Kaka

Boeroeng Kaka toea Mentjiok di tjende la Neneh soedah toea Gigingja tinggal doea Leitrum, Leitrum, Leitrum la la la Leitrum, Leitrum, Leitrum la la la Leitrum, Leitrum, Leitrum la la la Bronvermelding Tekst en muziek: Oud kinderliedje uit Indonesië Uitgebracht op: —

Lees meer