Het Angelus

Het Angelus klept in de verte In tonen zo zuiver en hel De grootmoeder knielt op de drempel De kinderen zij staken hun spel. Grootmoeder bidt: Onze Vader De kinderen zeggen ’t haar na Een zonnestraal glijdt door het loover Een glimlach, een glimlach van ’s Heeren gena Zij bidt

Lees meer