Een roze fris ontloken

Een roze, fris ontloken Uit teren wortel kwam Want d’oudheid had gesproken “Hij bloeit uit Jesses’s stam” Die heeft een bloem gebracht Al in den kouden winter Temidden van den nacht Die bloem, zo klein en teder Met haren geur zo zoet Brengt ons de zonne weder Die ’t duister

Lees meer
1 2