Een roze fris ontloken

Een roze, fris ontloken
Uit teren wortel kwam
Want d’oudheid had gesproken
“Hij bloeit uit Jesses’s stam”
Die heeft een bloem gebracht
Al in den kouden winter
Temidden van den nacht

Die bloem, zo klein en teder
Met haren geur zo zoet
Brengt ons de zonne weder
Die ’t duister wijken doet
O Jezus, mens en God
Bij U is wel geborgen
Ons aards en eeuwig lot

Bronvermelding

Tekst en muziek: —
Uitgebracht op: Kinderen zingen Kerst

Geef een reactie