Ik kom uit verre landen

Ik kom uit verre landenMegom, megom, megommetjeIk kom uit verre landen, megommetje Wat heb je voor mij meegebrachtMegom, megom, megommetjeWat heb je voor mij meegracht, megommetje Een doos met chocoladeMegom, megom, megommetjeEen doos met chocolade, megommetje Voor wie zal dat wel wezenMagom magom magommetjeVoor wie zal dat wel wezen, Magommetje

Lees meer