Zoetjes gaan de paardevoetjes

Zoetjes gaan de paardenvoetjes Trippel trappel, trippeltrap ’t Is het paard van Sinterklaasje Stippe stappe, stippestap Schimmel draagt met groot gemak Sinterklaasje over ’t dak Schimmel draagt met groot gemak Sinterklaasje over ’t dak ’t Paardje kan de weg wel vinden Trippel trappel, trippeltrap In ’t hel’dre maneschijntje Stippe stappe,

Lees meer

Zachtjes gaan de paardenvoetjes

Zachtjes gaan de paardenvoetjes Trippel, trappel, trippel, trap… ’t Is het paard van Sinterklaasje Stippe, stappe, stippe, stap ’t Schimmeltje draagt met gemak Sinterklaasje over ’t dak ’t Schimmeltje draagt met gemak Sinterklaasje over ’t dak Paardje kan de weg wel vinden Trippel, trappel, trippel, trap… In het held’re maneschijntje

Lees meer