Jan Klaassen

Jan Klaassen was trompetter in ’t leger van de prins Hij marcheerde van Den Helder tot Den Briel Hij had geen geld en hij was geen held En hij hield niet van het krijgsgeweld Maar trompetter was hij wel in hart en ziel Het leger sloeg zijn tenten op Voor

Lees meer