Zoetjes gaan de paardevoetjes

Zoetjes gaan de paardenvoetjes Trippel trappel, trippeltrap ’t Is het paard van Sinterklaasje Stippe stappe, stippestap Schimmel draagt met groot gemak Sinterklaasje over ’t dak Schimmel draagt met groot gemak Sinterklaasje over ’t dak ’t Paardje kan de weg wel vinden Trippel trappel, trippeltrap In ’t hel’dre maneschijntje Stippe stappe,

Lees meer