Als jij een Tango speelt

no video

Vol van fantasie
Klinkt de melodie
Die ik eenmaal dacht dat ik kon vergeten
En nu plots weer verstond
Dankbaar ben ik jou
Dat jij schenken wou
Al het geen waar naar ik zoo verlangde
En maar nergens toch vond

Refrein
Als jij een tango speelt
Vergeet ik al mijn kleine zorgen
Denk ik geen oogenblik aan morgen
Zigeuner speel
Als jij een tango speelt
Komt een verlangen in mij boven
Wil ik in liefde weer gelooven
Zoolang jij speelt
Het leven wordt voor mij
Tot een gedicht
En is mijn hart ook zwaar
’t Wordt blij en licht
Als jij een tango speelt
Vergeet ik al mijn kleine zorgen
Denk ik geen oogenblik aan morgen
Zigeuner speel

Trillend door de lucht
Zweeft een liefde zucht
Als jouw spel betooverend wil verdrijven
Mijne zorgen mijn smart
’t Fluistert mij dan zacht
Van geluk dat wast
’t Leven doet mij weer zooveel beloft
En ik open mijn hart

Bronvermelding

Tekst en muziek: —
Uitgebracht op: —

Geef een reactie