Een Kind geboren in Bethlehem

no video

Een Kind geboren in Bethlehem
Verblidet alle Jeruzalem
Amor, amor
Quam dulcis est amor
Die zoon die nam die mensheid aan
die bi den vader komen kan
Toen Gabriël die engel kwam
die jonckvrouw toen den zoon gewan
Een bruidegom uit zijne kameren
gekomen zonder jammeren
Zi leiden in een kribbekijn
des eeuwigen vaders zonekijn
Die os en ezel hebben ’t geweten
dat dat Kind is Jezus geheten
Drie koningen kwamen uit Oostenlande
en brachten met hen hun offerande
Zi gingen daar te samen in
en groeten dat nieuw kindekijn
Die engelen zongen toendertijd
die herderkens waren mee verblijd
Die engelen in der eerde mede
en die gelovigen kregen de vrede
Al met die engelen willen wi zingen
en laten onze herten in vroeden springen

Bronvermelding

Tekst en muziek: —
Uitgebracht op: Midden in de winternacht

Geef een reactie