Het is geboren het Goddelijk Kind

Refrein
’t Is geboren het God’lijk Kind
Komt, herders speelt op uw feestschalmeien
’t Is geboren het God’lijk Kind
dat ons allen zo teer bemint

Ik zie een engel die daar gezwind
Dalend over de groene weiden
‘k Zie een engel die daar gezwind
Bij hun schaapkes de herders vindt

Refrein

Schrikt niet, herders, weest blijgezind
Laat uw schaapkes in die valleien
Schrikt niet, herders, weest blijgezind
Daar gij eerst de Verlosser vindt

Refrein

In een stal ligt dat God’lijk Kind
Op wat stro moet ’t zijn leden spreien
In een stal ligt dat God’lijk Kind,
Waar zijn moeder ’t in doekjes windt

Refrein

Hoort, hoe klagende zucht de wind
Jezus ogen zo bitter schreien
Hoort, hoe klagende zucht de wind
Daar Gods lijden op aard’ begint

Refrein

Zondaars boos, weent uw ogen blind
Laat u Jezus niet meer verbeien
Zondaars boos, weent uw ogen blind
Daar Gods lijden de dood verwint

Refrein

Bronvermelding

Tekst en muziek: —
Uitgebracht op: —

Een reactie

Geef een reactie