Komt verwondert u hier menschen

lijn paars

Songtekst

Komt, verwondert u hier, menschen,
Ziet hoe dat u God bemint.
Ziet vervuld der zielen wenschen,
Ziet dit nieuwgeboren kind.
Ziet, die ’t woord is zonder spreken;
Ziet, die vorst is zonder pracht,
Ziet die ’t al is in gebreken;
Ziet, die ’t licht is in de nacht.
Ziet, die ’t goed is, dat zoo zoet het is,
Wordt verstoten, wordt veracht.

0 Heer ]ezus, God en mensche,
Die aanvaard hebt dezen staat.
Geef mij dat ik door U wensche,
Geef mij door Uw kindsheid raad.
Sterk mij door Uw tere hand en,
Maak mij door Uw kleinheid groot.
Maak mij vrij door Uwe banden,
Maak mij vrij door Uwen nood.
Maak mij blijde door Uw lijden,
Maak mij levend door Uw dood.

Extra informatie

Bronvermelding

Tekst en muziek: —
Uitgebracht op: Kinderen zingen Kerst

Kinderlied
lijn basis

Geef een reactie