Piet is op reis geweest (Clown Jopie)

no video

Piet die is op reis geweest Hia Hia Ho
Hij is nou een talenbeest Hia Hia Ho

Zeg Piet, waar ben je eigenlijk allemaal geweest
Ik ben in het land van de oe geweest
In het land van de oe
Maar hoe praten ze daar dan Piet
Nou luister maar, Jopie

Poet doe is op roes gewoest Hia Hia Ho
Hoe is noe een talenboest Hia Hia Ho
En een oe oe hier, en een oe oe daar
Hier een oe, daar een oe
Overal een oe oe

Het klink wel vreemd hoor, Piet
Oo ja Jopie, het kan nog veel gekker
Nog gekker, Piet
Luister hoe ze praten in het land de eu

Peut deu is op reus geweust Hia Hia Ho
Heu is neu een talenbeust Hia Hia Ho
En een eu eu hier, en een eu eu daar
Hier een eu, daar een eu
Overal een eu eu

Au, au, au, au,au, Jopie
Wat is er Piet
Je staat op mijn poo
Hé, Piet ben je ook in het au land geweest
Jaaaa

Paut dau is op raus gewaust Hia Hia Ho
Hau is nau een talenbaust Hia Hia Ho
En een au au hier, en een au au daar
Hier een au, daar een au
Overal een au au

Piet, nu hebben we zeker alle landen wel gehad
Nee Jopie, ik heb in het land van de ij een ijsje gegeten
Praten ze in het land van de ij ook zo vreemd
Jaaaa, luister maar

Pijt dij is op rijs gewijst Hia Hia Ho
Hij is nij een talenbijst Hia Hia Ho
En een ij ij hier, en een ij ij daar
Hier een ij, daar een ij
Overal een ij ij

He, maar Piet heb je helemaal niet gefloten op je reizen
Natuurlijk wel Jopie
In fluitland, wat doen ze daar dan Piet
Nou wat dacht je van fluiten

Piet: fluit

En nou nog een keer met z’n allen

Piet die is op reis geweest Hia Hia Ho
Hij is nu een talenbeist Hia Hia Ho
En een Hiaja hier, en een Hiaja daar
Hier een Hi, daar een Hi
Overal een Hija

Hé, Piet volgende keer wil ik mee met je op reis

Bronvermelding

Tekst en muziek: Jeroen van den Berg en Paul Kooijman
Uitgebracht op: Dat is feest
Op de melodie: Old Mc. Donald

Geef een reactie