Te Bethlehem is geboren

Te bethlehem is geboren , het godlijk kindekijn, Dat heb ik uitverkoren, zijn dienaar wil ik zijn; Eja, eja! zijn dienaar wil ik zijn! O, kindeke geboren, zo arm in ene stal, Wil onze bee verhoren, gij koning van ´t heelal. Eja, eja! Gij koning van ´t heelal. Als ik

Lees meer