In ’t stalleke van Bethlehem

no video

In ’t stalleke van Bethlehem
Is deze nacht geboren
De koning van Jerusalem
Messias uitverkoren
Hij leit in hooi, hij leit in strooi
In doekjes klein gewonden
O, mens, voor uwe zonden
De eng’len zingen met jolijt
De grote heer der heren
Zij glorie nu en t’ aller tijd
Wilt zijne lof vermeerd’ren
Komt, lieve mens, want uwe wens
Die is geheel volkomen
Uw zond’ wordt weggenomen

Gaat met de herders vlijtelijk
Dit kleine kind aanbidden
En zoekt geen uitvlucht, arm of rijk
Ziet: God leit in een kribbe
Zeer armelijk, om ’t hemelrijk
U eeuwiglijk te geven
Daar gij altijd zult leven

Bronvermelding

Tekst en muziek: —
Uitgebracht op: Kinderen zingen Kerst

Geef een reactie