Gymnastenlied

Geen zang klinkt zo schoon en geen toon wordt gehoord Die meer ons begeestert, die meer ons bekoort Geen lied klinkt zo krachtvol, zo innig gemeend Als ’t lied van gymnasten, als broeders vereend Dan worden eendracht en vriendschap gestaald Dan wordt de juichtoon vol geestdrift herhaald En daverend rolt

Lees meer