Gymnastenlied

no video

Geen zang klinkt zo schoon en geen toon wordt gehoord
Die meer ons begeestert, die meer ons bekoort
Geen lied klinkt zo krachtvol, zo innig gemeend
Als ’t lied van gymnasten, als broeders vereend
Dan worden eendracht en vriendschap gestaald
Dan wordt de juichtoon vol geestdrift herhaald
En daverend rolt dan langs velden en vloed
Het Vrank en het Vrij en het Vroom en het Vroed
Dan worden eendracht en vriendschap gestaald
Dan wordt de juichtoon vol geestdrift herhaald
En daverend rolt dan langs velden en vloed
Het Vrank en het Vrij en het Vroom en het Vroed

Dan drukken we elkander als broeders de hand
Dan is er geen sprake van rang of van stand
Van ouden of jongen, van arm of van rijk
In ’t kleed van den turner zijn we-allen gelijk
Eén in ons streven en één in gedacht
Eén in ons doelwit: door oefening kracht
Ook één in de leuze en één in de groet
Bij ’t Vrank en het Vrij en het Vroom en het Vroed
Eén in ons streven en één in gedacht
Eén in ons doelwit: door oefening kracht
Ook één in de leuze en één in de groet
Bij ’t Vrank en het Vrij en het Vroom en het Vroed

Op, broeders, dan tegen vooroordeel ten strijd
Ons onvermoeid pogen is zegen bereid
De tijd toch zal komen, dat ieder begrijpt
De geest in het krachtige lichaam slechts rijpt
Dan als de duisternis wijkt voor het licht
Lauwheid voor moed en ontwikkeling zwicht
Dan davert als juichtoon vol vuur en vol gloed
Ons Vrank, en ons Vrij en ons Vroom en ons Vroed
Dan als de duisternis wijkt voor het licht
Lauwheid voor moed en ontwikkeling zwicht
Dan davert als juichtoon vol vuur en vol gloed
Ons Vrank, en ons Vrij en ons Vroom en ons Vroed

Met moed en volharding dan voort op het pad
Dat vóór ons zo menige strijder betrad
Wat wijke of wank’le, de turner staat pal
In ’t hart overtuigd, dat hij stand houden zal
Voor geen vooroordeel of domheid beducht
Heft hij zijn vaandel tot hoog in de lucht
En kondigt de volken als heilbôo en groet
Zijn Vrank en zijn Vrij en zijn Vroom en zijn Vroed
Voor geen vooroordeel of domheid beducht
Heft hij zijn vaandel tot hoog in de lucht
En kondigt de volken als heilbôo en groet
Zijn Vrank en zijn Vrij en zijn Vroom en zijn Vroed

Bronvermelding

Tekst en muziek: —
Uitgebracht op: —

3 reacties

  • Het Gymnastenlied staat in “Kun je nog zingen, zing dan mee”.
    Het werd overgenomen uit “Den Feestwijzervoor de 20ste openbare uitvoering van het Nederlandsch Gymnastiek-Verbond.
    De melodie is als van “Voor Neêrland een lied”, dat ook in “Kun je nog zingen, zing dan mee” staat.

  • pure nostalgie. dit lied zongen we 70 jaar geleden op regionale turnwedstrijden

  • Corrie de Vries-Kauw

    echt nostalgie, dit zongen wij ook dik 50 jaar geleden op de gymnastiekvereniging “LOVA “in Bedum

Geef een reactie