Klap eens in je handjes

Klap eens in je handjes blij blij blij Op je b(r)oze bolletje allebei Twee handjes in de hoogte Twee handjes in je zij Zo varen de scheepjes voorbij Zo varen de scheepjes voorbij Variant Klap eens in je handjes Blij, blij, blij Op het boze bolletje, allebei Handjes omhoog Handjes

Lees meer