Stille nacht Heilige nacht

Protestantse versie Stille Nacht, Heilige Nacht Davids Zoon, lang verwacht die miljoenen eens zaligen zal werd geboren in Bethlehems stal Hij, der schepselen Heer Hij, der schepselen Heer Hulp’loos kind, heilig kind dat zo trouw zondaars mint Ook voor mij hebt G’Uw rijkdom ontzegt werd G’in stro en in doeken

Lees meer

Oh kindeke klein

O Kindeke klein, O Kindeke teer Uit hoge hemel daalt Gij neer Verlaat uw Vaders heerlijk huis Wordt arm en hulploos Draagt een kruis O kindeke klein, O kindeke teer O Kindeke klein, O Kindeke teer Gij zijt onz´ uitverkoren Heer Ik geef U heel het harte mijn Ach, laat

Lees meer

Nu zijt wellekome

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer Gij komt van alzo hoge, van alzo veer Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer Kyrieleis Christe Kyri’eleison, laat ons zingen blij Daarmed’ ook onze leisen beginnen vrij Jesus is geboren in de

Lees meer

Midden in de winternacht

Midden in de winternacht, ging de hemel open. Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren! Vrede

Lees meer

Herders, hij is geboren!

Herders, Hij is geboren In ’t midden van de nacht Die zo lang van te voren De wereld heetft verwacht Vrolijk o herderkens Zongen de engelkens Zongen met blijde stem Haast u naar Betlehem Bronvermelding Tekst en muziek: — Uitgebracht op: Kinderen zingen Kerst en Midden in de winternacht

Lees meer
1 2