Ouverture (Musical Robin Hood)

1105 – Engeland Aan het hoofd staat de goede Koning Richard Leeuwenhart Die vertrokken is naar de kruistochten In zijn plaats regeert zijn broer Prins Jan een hardvochtig en boosaardig man Prins Jan laat zijn onderdanen steeds meer belastingen betalen De mensen lijden honger Iedereen die niet gehoorzaamt sterft aan

Lees meer
1 2