Ouverture (Musical Robin Hood)

1105 – Engeland
Aan het hoofd staat de goede Koning Richard Leeuwenhart
Die vertrokken is naar de kruistochten
In zijn plaats regeert zijn broer Prins Jan een hardvochtig en boosaardig man
Prins Jan laat zijn onderdanen steeds meer belastingen betalen
De mensen lijden honger
Iedereen die niet gehoorzaamt sterft aan de galg of crepeert in kille donkere kerkers
Slechts één man durft tegen Prins Jan in opstand te komen
Zijn naam is… Robin Hood

Bronvermelding

Tekst en muziek: Danny Verbiest, Gert Verhulst, Hans Bourlon en Johan vanden Eede
Uitgebracht op: Robin Hood, de musical

Geef een reactie