Het vogellied

Ik hoor een vogel fluiten Een mooi en aardig lied Het is een snoezig wijsje Maar ‘k ken het liedje niet Het klinkt zoo vroolijk blij Ik denk hij zingt voor mij Tuti rutu, tujo rutu, tujo rutu, rutu Ik zing dit lied voor U Tuti rutu, tujo rutu, tujo

Lees meer