Het vogellied

no video

Ik hoor een vogel fluiten
Een mooi en aardig lied
Het is een snoezig wijsje
Maar ‘k ken het liedje niet
Het klinkt zoo vroolijk blij
Ik denk hij zingt voor mij
Tuti rutu, tujo rutu, tujo rutu, rutu
Ik zing dit lied voor U
Tuti rutu, tujo rutu, tujo rutu, rutu
Ik zing dit lied voor U

Ik luister naar zijn fluiten
En zing heel zachtjes mee
‘k Wil kennen graag dat liedje
Dan ben ik eerst tevree

Zing vogel, zing voor mij
Zoo lustig en zoo blij
Tuti rutu, tujo rutu, tujo rutu, rutu
’t Is mij al of hij zeggen wil
Ik zing alleen voor U
Tuti rutu, tujo rutu, tujo rutu, rutu
’t Is mij al of hij zeggen wil
Ik zing alleen voor U.

En ken ik dan dat liedje
Zoo mooi van melodie,
Voor wie ik het zal zingen
Zeg, moeder, zeg voor wie
Zing vogel vrolijk blij

En leer dat liedje mij
Tuti rutu, tujo rutu, tujo rutu, rutu
Ik zing die melodie zoo fijn
Lief moedertje voor U
Tuti rutu, tujo rutu, tujo rutu, rutu
Ik zing die melodie zoo fijn
Lief moedertje voor U

Bronvermelding

Tekst en muziek: Truus Gode-Postma en Arnold Spoel
Uitgebracht op: —

Geef een reactie