Zandmannetje

no video

De bloempjes gingen slapen
Zij waren geurens-moe
Zij knikten met hun kopjes
Me een wel te rusten toe
Zacht ritselt gindsche lindeboom
En lispt als in den droom
Goeden nacht, goeden nacht
Mijn kindje, goeden nacht

De vogels zongen vrolijk
Door ’t zonnetje gekust
Nu vouwen zij hun vleugels
En vlijen zich ter rust
Alleen het krekeltje in ’t veld
Zijn zoet geheim vertelt
Goeden nacht, goeden nacht
Mijn kindje, goeden nacht

De Zandman is gekomen
Gluurt door de schemering
Of ergens soms een kindje
Nog niet ter ruste ging
En ziet hij zulk een stoute klant
Hij strooit in d’oogjes zand.
Goeden nacht, goeden nacht
Mijn kindje, goeden nacht
Ga, Zandman, uit de kamer
Reeds slaapt mijn kleine man
Hij sloot de held’re kijkers
Zoo vast als hij maar kan
En roept mij morgen wel te moe
Een hart’lijk welkom toe
Goeden nacht, goeden nacht
Mijn kindje, goeden nacht

Iets andere versie
De bloempjes gingen slapen
In zilveren maneschijn
Zij knikken met hun kopjes
Op ’t halsje slank en fijn
Hoe zachtkens ruist de lindeboom
En lispelt als in droom
Goeden nacht
Mijn kindje, slaap nu zacht

De vogels zongen vrolijk
Tot zonlief ginds verdween
Toen spoedden zij zich zwijgend
Naar ’t nestje in ’t lover heen
Slechts ’t krieksken in ’t veldkruid
Sjirpt zijn avondlied
Goeden nacht
Mijn kindje, slaap nu zacht

Nu komt heel stil vriend Zandman
Voor ’t venster blijft hij staan
En gluurt of hier een kindje
Niet zoet naar bed wil gaan
Want vindt hij zulk een stoute klant
Hi strooit in d’ogen zand
Goedenacht
Mijn kindje, slaap nu zacht

Bronvermelding

Tekst en muziek: —
Uitgebracht op: —

Geef een reactie