Apples and bananas

I like to eat
I like to eat
I like to eat
Apples and bananas
I like to eat
I like to eat
I like to eat
Apples and bananas

Now change the vowel sounds to A, E, I, O, and U in each verse.

Ay lake tay ate
Ay lake tay ate
Ay lake tay ate
ay-pulls aynd bay-nay-nays
Ay lake tay ate
Ay lake tay ate
Ay lake tay ate
ay-pulls aynd bay-nay-nays

E: Ee leek tee eet eeples eend beeneenees
I: Eye like ty ite iples eye-nd bi-ni-nis
O: Oh loke toe oat oh-ples oh-nd bononos
U: Ooh luke too oot ooples oond boonoonoos

Meer informatie

Engelstalige songteksten
Songteksten met een A

BabyBaby

Geef een antwoord