Hoor, de engelen zingen

no video

Hoor, de eng’len zingen d’ eer
Van de nieuwgeboren Heer
Vreed’ op aarde, ’t is vervuld
God verzoent der mensen schuld
Voegt uw stemmen in het koor
Dat weerklinkt de hemel door
Zingt met algemene stem
Voor het kind in Bethlehem
Zingt met algemene stem
Voor het kind in Bethlehem

Bronvermelding

Tekst en muziek: —
Uitgebracht op: —

Geef een reactie