Want engelen bestaan niet

Kinderlied

Songtekst Want engelen bestaan nietMaar een bruidspaar zoals zij Vind je eenmaal in levenEn daar blijft het dan wel bij Ik ruik de rozengeurenEn zie de maneschijn Een geheel toch vele kleuren Nee een paar zoals zijZal er nooit en te nimmer meer zijn Bronvermelding Tekst en muziek: —Uitgebracht op:

Lees meer

Komt nu gij herders

Engelen: Komt nu gij herders Gij mannen van ’t veld Komt en verstaat Wat Gods boodschap u meldt. ’t Kind is geboren Door God verkoren Gaat hem dan zoeken In stro en doeken Vreest niet weest blij! Herders: Laat ons gaan zien dan in Bethlehems stal Hem van wie zongen

Lees meer

Hoor, de engelen zingen

Hoor, de eng’len zingen d’ eer Van de nieuwgeboren Heer Vreed’ op aarde, ’t is vervuld God verzoent der mensen schuld Voegt uw stemmen in het koor Dat weerklinkt de hemel door Zingt met algemene stem Voor het kind in Bethlehem Zingt met algemene stem Voor het kind in Bethlehem

Lees meer