Want engelen bestaan niet

Want engelen bestaan niet Maar een bruidspaar zoals zij Vind je eenmaal in leven En daar blijft het dan wel bij Ik ruik de rozengeuren En zie de maneschijn Een geheel toch vele kleuren Nee een paar zoals zij Zal er nooit en te nimmer meer zijn Bronvermelding Tekst en

Meer lezen

Komt nu gij herders

Engelen: Komt nu gij herders Gij mannen van ’t veld Komt en verstaat Wat Gods boodschap u meldt. ’t Kind is geboren Door God verkoren Gaat hem dan zoeken In stro en doeken Vreest niet weest blij! Herders: Laat ons gaan zien dan in Bethlehems stal Hem van wie zongen

Meer lezen

Hoor, de engelen zingen

Hoor, de eng’len zingen d’ eer Van de nieuwgeboren Heer Vreed’ op aarde, ’t is vervuld God verzoent der mensen schuld Voegt uw stemmen in het koor Dat weerklinkt de hemel door Zingt met algemene stem Voor het kind in Bethlehem Zingt met algemene stem Voor het kind in Bethlehem

Meer lezen