Komt nu gij herders

no video

Engelen:
Komt nu gij herders
Gij mannen van ’t veld
Komt en verstaat
Wat Gods boodschap u meldt.
’t Kind is geboren
Door God verkoren
Gaat hem dan zoeken
In stro en doeken
Vreest niet weest blij!

Herders:
Laat ons gaan zien
dan in Bethlehems stal
Hem van wie zongen de engelen ál
Voor Hem ons buigen
danken en juichen
alom verkonden
wat wij daar vonden Halleluja!

Eng’len verkondden
het herders die nacht
Maar ook aan ons
wordt de boodschap gebracht
vrede op aarde
eeuwige waarde
in mensen allen
een welgevallen
ere zij God

Bronvermelding

Tekst en muziek: —
Uitgebracht op: —

Geef een reactie