Lytse Pyt soe te fytsen

no video
lijn paars

Songtekst

Lytse Pyt soe te fytsen doe knapte syn bân.
Doe moast er wol rinne mei de fyts oan ‘e hân.
Hy kaam yn ‘e buorren, en sei tsjin de smid:
‘Ik leau dat er yn myn achterbân in pipernútsje sit!’

De smid moast doe laitsje en plakte de bân.
Doe koe Pyt wer fytse troch ’t hiele Fryslân.
Oer Akkrum, oer Jirnsum, by Boarn, oer it dak
Brocht Pyt op syn fytske de pakjes te plak.

Bladmuziek

Het sneeuwt in dikke vlokken

Extra informatie

Hoe schrijf je zelf een Sinterklaasliedje?
Wat zijn de oudste Sinterklaasliedjes?
De historie van Sinterklaasliedjes
Grote verzameling Sinterklaasliedjes

Bronvermelding

Tekst en muziek: —
Uitgebracht op: —

Kinderlied
lijn basis