Beer (Trapperdetrap)

Een beer is maar een beer en niet elke keer zo machtig en prachtig vol kracht Ja heus een enkele keer gromt iedere beer niet machtig of krachtig maar zacht Ook ’n beer is bang en kwetsbaar en kent tijden van verdriet dan huilt hij veel berentranen Tot zijn vacht

Lees meer
1 2