Gymnastenlied

Geen zang klinkt zo schoon en geen toon wordt gehoord Die meer ons begeestert, die meer ons bekoort Geen lied klinkt zo krachtvol, zo innig gemeend Als ’t lied van gymnasten, als broeders vereend Dan worden eendracht en vriendschap gestaald Dan wordt de juichtoon vol geestdrift herhaald En daverend rolt

Lees meer

Gymmen

Gymmen, sporten, aan het werk Doe maar mee, dan word je sterk Jullie zijn toch nog niet moe We zijn nog niet aan stoppen toe Zet de stoelen aan de kant Stamp . als een olifant Draaf als een cowboypaard Zwiep met je paardenstaart Gymmen, sporten, aan het werk Doe

Lees meer